IQLEAN RULES

  • Voor iedere behandeling bij de patiënt door IQlean verricht wordt de patiënt een factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Betaling van het factuurbedrag door de patiënt dient direct na de behandeling te geschieden, per pinbetaling of contante betaling aan IQlean, in euro (EUR).
  • Indien de patiënt bij wijze van hoge uitzondering niet direct na de behandeling kan betalen en de patiënt het factuurbedrag door middel van storting of overmaking voldoet, dient dat binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
  • Indien de patiënt niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn van 14 dagen, is de patiënt van rechtswege in verzuim en heeft IQlean het recht per herinnering EUR 10,00 administratiekosten in rekening te brengen.
  • Wanneer 14 dagen na de tweede herinnering het factuurbedrag niet is voldaan, zal IQlean deze vordering uit handen geven aan het Nationaal Incasso Bureau (‘NIB’). Alle gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. Hieronder valt ook de door de NIB in rekening gebrachte bureaukosten, deze zijn EUR 17,50 per casus.
  • Bij verhindering voor een afspraak gaarne 48 uur (2 werkdagen) voor de afspraak bericht, daar anders de gereserveerde tijd in rekening zal worden gebracht.
  • Wij verzoeken u vriendelijk 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de behandeling op tijd kan beginnen. Indien u te laat komt, kan het zijn dat de behandeling niet door kan gaan.
  • Voor uw eerste afspraak plannen wij 40 minuten behandeltijd in.
 • iqlean
  071 576 70 60
  Gerard Brandtstraat 29A
  2332 AK Leiden
  info@IQlean.nl
  www.IQlean.nl
  blokje-site

  IQLEAN ADVIES

  Share This: